Guvernul „rezolvă” pensiile speciale cu un proiect trimis în Parlament. Dacă va fi adoptat, pensiile… – Digi24

  1. Guvernul „rezolvă” pensiile speciale cu un proiect trimis în Parlament. Dacă va fi adoptat, pensiile…  Digi24
  2. EXCLUSIV Proiectul de modificare a pensiilor speciale și de serviciu pentru magistrați, militari, polițiști, diplomați, piloți, Curtea de Conturi și angajații parlamentari / Pensiile magistraților aflate în plată se recalculează – DOCUMENT  G4Media.ro
  3. DOCUMENT 5 schimbări fundamentale în legea de modificare a pensiilor speciale: de la recalcularea pensiilor în plată la creșterea vârstei de pensionare  HotNews.ro
  4. Ministerul Muncii, detalii privind proiectul de modificare a pensiilor de serviciu  Antena 3 CNN
  5. Pensiile speciale vor fi recalculate. Ce conține proiectul de reformă DOCUMENT  Adevărul
  6. Vedeți vizualizarea În detaliu în Știri Google
Головна » Guvernul „rezolvă” pensiile speciale cu un proiect trimis în Parlament. Dacă va fi adoptat, pensiile… – Digi24

Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege pentru modificarea pensiilor speciale pentru mai multe categorii de beneficiari, precum și de recalculare a pensiilor speciale pentru judecători și procurori. Proiectul a fost trimis spre avizare la ministerele și instituțiile care au competență în acest domeniu și urmează, potrivit unor surse din Ministerul Muncii, să fie pus marți în dezbatare publică.

Legea vizează pensiile magistraților, ale personalului auxiliar din instanțe, a funcționarilor de la Curtea de Conturi, a diplomaților, a personalului navigant din aviația civilă, a funcționarilor publici parlamentari, precum și pensiile militare de stat.

Art. X al proiectului de lege prevede că modificările vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, însă, fiind vorba despre un proiect care are de parcurs un traseu legislativ, este posibil ca acest termen să se modifice.

Proiectul de lege privind modificarea pensiilor speciale poate fi citi integral aici:

Proiect-Lege-pensii-de-serviciu-MMSS

Proiectul de lege modifică pensiile magistraților, în sensul că valoarea acestora nu se mai raportează la ultima lună de venituri din activitate, ci la media a oricăror 12 luni consecutive din ultimii 10 de activitate.

De asemenea, cuantumul pensiei nete nu poate depăși media veniturilor nete aferente bazei de calcul, potirvit proiectului.

În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, pensiile speciale aflate în plată se recalculează.

Extrase din proiectul de lege pot fi consultate mai jos:

Art.I. Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1102 din 16 noiembrie 2022 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al art. 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puțîn 25 de ani realizată numai în aceste funcții se pot pensiona la cerere și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizatilor de încadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent aferente oricăror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de dată pensionarii, actualizate la această dată prin raportarea la valoarea veniturilor cuvenite unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Cuantumul pensiei nete nu poate fi mai mare decât 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. Stabilirea bazei de calcul în condițiile prezentului alineat se face la cererea beneficiarului dreptului de pensie, depusă la angajator.

2. După alineatul (1) al art. 211 se introduce un nou alineat (11) și va avea următorul cuprins:

(11) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul-șef al Direcției de lnvestigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, precum și membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii pot beneficia, după expirarea unui mandat întreg, de pensia de serviciu, în cuantumul stabilit la alin. (1).

3. Alineatul (2) al art. 211 se abrogă.

4. Alineatul (3) al art. 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor cu o vechime îintre 20 și 25 de ani numai în aceste funcții, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu l% din baza de calcul, pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală de 25 de ani , cuantumul pensiei nete neputând depăși media veniturilor nete aferente bazei de calcul astfel reduse. Prevederile alin. (4) se aplică ‘în mod corespunzător și persoanelor prevăzute de prezentul alineat.

5. Alineatul (4) al art. 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Persoanele care au o vechime de cel puțîn 25 de ani numai în funcțiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii și pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la dată pensionarii au o altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu este egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent realizate, în ultimele 12 luni de activitate înainte de dată depunerii cererii de pensionare, de un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, cuantumul net al pensiei neputând depăși 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcție din motive neimputabile.

6. După alineatul (4) al art. 211 se introduce un nou alineat (41) și va avea următorul cuprins:

(41) În baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent.

7. Alineatul (2) al art. 213 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizează procentual ori de câte ori se majorează indemnizația de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Actualizarea se realizează proporțional cu majorarea componentelor bazei de calcul pentru un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, fără că pensia netă actualizată să fie mai mare decât media veniturilor nete ale acestuia. Dată actualizării și procentul de majorare a indemnizației de încadrare brute lunare se comunica Casei Naționale de Pensii Publice sau casei teritoriale de pensii ori sectoriale competențe de către ordonatorii principali de credite implicați.

Art. II. Prin derogare de la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303 din 2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor până în anul 2027, la calculul condiției de vechime de 25 de ani se poate lua în considerare etapizat, în funcție de anul pensionarii, și o perioada maximă în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor a îndeplinit funcțiile de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, după cum urmează:

Anul pensionarii Vechimea maximă în funcțiile asimilate de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult

  • 2023 5 ani
  • 2024 4 ani
  • 2025 3 ani
  • 2026 2 ani
  • 2027 1 an

Art. III. (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezenței legi, pensiile de serviciu aflate în plata se recalculează potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 303 din 2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, beneficiarii drepturilor de pensie de serviciu au obligația de a transmite casei teritoriale de pensii ori sectoriale competențe adeverință emisă de angajator cu baza de calcul raportată la perioada de activitate pentru care optează beneficiarul de pensie de serviciu, în caz contrar angajatorul va emite o adeverință cu baza de calcul aferentă ultimelor 12 luni de activitate anterior eliberării din funcție, actualizată la media veniturilor nete ale unui judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică aflat în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional.

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se platește de la dată de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (I).

Editor : B.P.

Source: news.google.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *